Käyttöehdot

Käyttöehdot

 

Käyttöehtojen hyväksyminen

Käyttämällä tätä sivustoa osoitat hyväksyväsi nämä käyttöehdot ja sitoutuvasi noudattamaan niitä. Jos et hyväksy tietosuojakäytäntöä, pyydämme sinua poistumaan sivustolta välittömästi. 

Yksityiskäyttö

Mead Johnson Nutrition (MJN) on tuottanut sivuston ainoastaan yksityiseen käyttöön. Sivuston sisältöä (mm. kuvia ja tekstiä) ei saa jakaa, muokata, käyttää uudelleen, siirtää tai muulla tavoin hyödyntää kaupallisissa tarkoituksissa. MJN ei takaa sivuston tietojen soveltuvuutta Suomen ulkopuolella. MJN ei vastaa tilanteista, joissa Suomen ulkopuolelta sivustoa käyttävät mahdollisesti rikkovat oman maansa lakeja ja määräyksiä. 

Ei lääketieteellistä neuvontaa

Tässä sivustossa ei tarjota lääketieteellistä neuvontaa. Sivuston tiedot eivät korvaa lääkärin antamaan lääketieteellistä ja muuta neuvontaa. Sivuston tietoja ei saa käyttää diagnoosien laatimiseen tai lääketieteellisen hoidon valitsemiseen. Jos kaipaat tai tunnet tarvitsevasi lääketieteellistä neuvontaa tai hoitoa, ota välittömästi yhteyttä lääkäriin tai muuhun aiheeseen soveltuvaan terveyden- tai sairaanhoidon asiantuntijaan.

Tekijänoikeus

MJN omistaa kaiken tämän sivuston sisällön (mm. tekstit ja kuvat) tekijänoikeudet. Sisältöä saa käyttää ainoastaan näiden käyttöehtojen mukaisesti, ellei MJN ole toisin ilmoittanut. MJN ei takaa, että sivuston sisällön käyttö ei loukkaa ulkopuolisten tahojen oikeuksia. 

Ei takuuta

MJN pyrkii tarjoamaan sivustossa oikeaa ja ajantasaista tietoa. MJN ei kuitenkaan takaa, että sivuston tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia. MJN tarjoaa tämän sivuston ja sen sisällön sellaisenaan ilman minkäänlaisia takuita eikä MJN vastaa lain sallimissa rajoissa sivuston sisällön virheistä. Tämän sivuston käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. MJN ei vastaa lain sallimissa rajoissa käyttäjälle sivuston käytöstä aiheutuvista vahingoista tai kustannuksista. Tällaisia vahinkoja ja kustannuksia voivat olla esimerkiksi tietojen menetys, tietokonelaitteiston vahingoittuminen tai virushyökkäys. 

MJN:lle luovuttamasi tiedot

Kaikkia tämän sivuston kautta tai tämän sivuston käytön seurauksena (mm. kommentit, kysymykset, vastaukset, ehdotukset, ideat ja näkemykset) MJN:lle luovuttamiasi tietoja käsitellään ei-luottamuksellisina yleisesti käytettävinä tietoina. MJN:llä on oikeus käyttää tällaisia tietoja MJN-konsernin sisä- ja ulkopuolisissa yhteyksissä. Henkilökohtaiset tunnistettavat tiedot käsitellään tietosuojakäytännön mukaisesti.

Linkit muille sivuille

Sivusto voi sisältää linkkejä toisiin sivustoihin. MJN ei pysty jatkuvasti tarkistamaan linkitettyjä sivustoja eikä takaa tällaisten sivustojen sisältöä. Tällaisten linkkien käyttäminen tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Suosittelemme lukemaan ulkopuolisten sivustojen ehdot, sillä ne voivat erota näistä käyttöehdoista. Näistä käyttöehdoista aiheutuvat ristiriidat ratkaistaan Suomen lainsäädännön mukaisesti. 

Käyttöehtojen päivitykset

MJN voi muokata näitä käyttöehtoja. Siksi suosittelemme, että luet tämän sivuston käyttöehdot säännöllisesti.